Cover trusa medicala v3

Trusa medicală de la Sarmizegetusa Regia

Trusa medicală (probabil dacică) - o descoperire unicat în România. Valoarea ei este reconfirmată de un specialist al MNIR: "un ansamblu de o asemenea valoare documentară face parte din așa-numita categorie 'tezaur' ".

Mulțumiri celor ce au făcut comentarii utile la varianta a 2-a (ipotetică), ce mi-au folosit la realizarea acestei variante îmbunătățite!

Probabilitatea ca trusa să fie dacică este destul de mare:

  • a fost găsită într-o locuință dacică, în nivel dacic (dna Aurora Pețan).
  • în lipsa unor studii realizate, cele doar cîteva rînduri publicate de către specialiștii oficiali indică faptul că cele cinci vase de lut sînt relizate de daci, iar aceștia pare-se că știau și să-și facă diverse cuțite din fier (sica, falx, etc) și știau și să prelucreze lemnul, pentru cutie. Mînerul, de asemenea, era și el din fier, putea fi realizat de ei. În privința pietrei, poate că au găsit niște rocă vulcanică pe la noi, prin Harghita sau Brașov (Racoș). Mai ramîne acea pensetă din bronz... poate o fi vreo copie după una originală?!

Sau, poate că trusa era a unui medic roman și așa s-ar înscrie în curentul oficial, orice artefact e roman, de import (doar că acestea par să fi fost comandate unor meșteri daci).

Nu știu! De aceea am și trecut în paranteză "dacică" (o singură dată) și "variantă ipotetică" (la fiecare reconstituire).

Acum, după 63 de ani de la descoperirea ei, există două variante de reconstituire ipotetică pe care să se poată discuta și crea alte proiecte.


Este singura trusă medicală descoperită pînă acum pe teritoriul României. A fost găsită în 1955, în timpul săpăturilor din zona vestică a Sarmizegetusei Regia, pe Terasa a V-a de pe platoul cu șase terase, în interiorul ruinelor locuinței rotunde (sau ovale). Pe vatra acestei case au fost găsite grupate, foarte aproape unele de altele: o pensetă de bronz, o lamă de cuțit din fier (bisturiu) cu apărători de bronz, cinci borcănașe de lut ars de dimensiuni foarte mici și o placă formată din cenușa vulcanică presată. Toate acestea au fost conținute într-o casetă de lemn, distrusă la momentul descoperirii, rămînînd din ea în afară de cărbuni, mînerul îngrijit lucrat din fier și cîteva fragmente din brîul de bronz.

--

De curînd, am văzut prima poză publicată (dec. 2017) cu două dintre piesele descoperite: penseta și bisturiul. Cîteva detalii și poze despre ele pot fi văzute în cartea "Unelte și ustensile - civilizația geto-dacică (II)", de Cătălin Borangic ( Enciclopedia Dacică) și Alexandru Bădescu (aparută dec. 2017).

Bisturiu penseta trusa medicala dacica


Avînd aceste date în plus, în urmă cu o săptămînă, am vectorizat singura schiță publicată de către oficiali (1955) și am realizat reconstituirea 3D (ipotetică) a întregii truse medicale - varianta a 2-a (ipotetica).

Schita trusa medicala
"Trusa medicală de la Sarmizegetusa Regia", schița din 1955 a specialiștilor oficiali (singura publicată).

--

Reconstituire virtuală 3D "Trusa medicală de la Sarmizegetusa Regia" v.3 (ipotetică, pe baza schiței din 1955)

trusa medicala dacica

--

Reconstituire virtuală 3D "Trusa medicală de la Sarmizegetusa Regia" v.3 (ipotetică, pe baza schiței din 1955)

trusa medicala dacica

--

Reconstituire virtuală 3D "Trusa medicală de la Sarmizegetusa Regia" v.3 (ipotetică, pe baza schiței din 1955)

trusa medicala dacica

--

Reconstituire virtuală 3D "Trusa medicală de la Sarmizegetusa Regia" v.3 (ipotetică, pe baza schiței din 1955)

trusa medicala dacica

--

Reconstituire virtuală 3D "Trusa medicală de la Sarmizegetusa Regia" v.3 (ipotetică, pe baza schiței din 1955)

trusa medicala dacica

--

Reconstituire virtuală 3D "Trusa medicală de la Sarmizegetusa Regia" v.3 (ipotetică, pe baza schiței din 1955)

trusa medicala dacica


"Trusa descoperită la mijlocul anilor 1950 la Sarmizeegtusa Regia conţinea atât piese de import (penseta I placa de cenuşă), cât şi de origine locală (vasele ceramice). Ea dateaza din secolul I d. Hr., fiind descoperită într-o locuinţă care, ulterior, a fost incendiată în timpul războaielor daco-romane. De asemenea, ar fi putut fi folosită de medici daci, informează arheologii."

sursa: adev.ro/okbhcl


sursa date: Constantin Daicoviciu, N. Gostar, Ion Horațiu Crișan, Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului - Blidaru, în MCA, III, 1957, p. 255-277

Cu mulțumiri dlui Cătălin Borangic de la ENDA - Enciclopedia Dacica, pentru pozele si datele despre cele două piese metalice și bineînțeles, dnei Aurora Pețan, al cărei site sarmizegetusa.org, oferă acces la puținele date publicate de oficiali.

Aceasta este o variantă ipotetică, realizată pe baza puținelor date publicate de către oficiali. Dacă aveți întrebări, scrieți la romaniadevis@gmail.com


Reconstituire 3D - Trusa medicală v1

alte informații:


CC BY-SA 4.0 - This is a Free Culture License! Free Culture

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}