Racos Piatra Detunata Durduia

Racoș - Piatra Detunată

Piatra Detunată este un deal cu altitudinea de circa 560 m, situat chiar pe malul stîng al Oltului, la jumătatea distanţei dintre localităţile Augustin şi Racoşul de Jos.

La mai puțin de 1 km vest de situl de pe Tipia Ormenișului, la Piatra Detunată (Durduia) — o stîncă din calcar ce se ridică ca un pinten și abate cursul Oltului către nord — se găsește o așezare fortificată cu vestigii din mai multe epoci. Formațiunea stîncoasă, aflată pe malul stîng al Oltului, este compusă, de fapt, din două unități separate printr-o punte de legătură (în formă de șa).

Racoș - Piatra Detunată :: Durduia Dacian Fortress

Pe baza unei poze a planului topografic al sitului am creat modelul 3D al terenului.

Teren 3D curbe de nivel Racos piatra detunata curbe de nivel

Teren 3D sectiune Racos piatra detunata sectiune teren

Alte vederi al modelului 3D Racos piatra detunata teren 3D


Download 3D terrain model from Sketchfab.com

Plan topo (raster) PD 2013 b Plansa A3 plan topo raster

surse:

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}