Decebal last king

Statuia Regeului dac Decebal

Statuia Regeului dac Decebal | The Statue of Dacian King Decebal, aflată la Muzeul Militar Național din București

Tiamarcos inscriptie

Inscripția "Tiamarcos" - 3D model

În anul 1973, într-una din încăperile subterane ale edificiului s-au descoperit fragmente dintr-un chiup mare (vas pentru pastrarea proviziilor), care poartă o inscripție. Sub buza acestuia, înainte de ardere s-a scris cu caractere grecești: -BASILE (US) TIAMARCO (S)- (conf. I.I.Russu, 1976) care s-ar traduce prin: „vasul regelui Tiamarcos”