Cetate dacica

Learn more

· De ce Geto-Dacia?! ·

... pentru că zona dacică, zona în care s-a dezvoltat
civilizația românească este învăluită în mister.

Cetatea dacică Piatra Roșie